Het werk van Romy van Rijckevorsel is gewaagd, kleurrijk, heel erg uitnodigend voor persoonlijke interpretaties en niet vrijblijvend!. 

 

Al mijn werk gaat eigenlijk over mensen, hoe mensen en de wereld verbinden met elkaar hoe de wereld zich bemoeit met mensen en hoe mensen proberen te overleven in deze wereld.

 

"Eigenlijk ben ik niet meer zo bezig met mooie dingen maken. Mijn uitgangspunt zijn meestal een paar foto's die me heel erg aanspreken, die ik samen voeg. Tijdens het schilderen laat ik geleidelijk de foto los en geef ik meer ruimte aan mijn eigen invulling. Ik voeg persoonlijke herinneringen toe.  Ik laat graag vlakken als collages overlappen, wissel tekenen af met schilderen, creeër doorkijkjes en gebruik afwisselend verschillende patronen waardoor je door de verschillende lagen heen de diepte in kijkt. Ik wissel ook graag gedetailleerde stukken af met groffe, soms abstracte vlakken en patronen. Dat het resultaat dan niet altijd helemaal klopt, daar ben ik dan wel heel erg blij mee. Ik houd van schilderijen die schuren en wringen! Vind het heerlijk om af te stoten en tegelijkertijd aan te trekken!"

 

 

The work of Romy van Rijckevorsel is bold, colorful, very inviting for personal interpretations and not without obligation !.   "Actually, I am no longer concerned with making beautiful things. My starting point is usually a few photos that appeal to me a lot, which I put together. While painting, I gradually release the photo and give more space to my own interpretation. I add personal memories, I like to overlap surfaces like collages, alternate drawing with painting, create vistas and use alternating different patterns that allow you to look through the different layers in depth. I also like to alternate detailed pieces with coarse, sometimes abstract surfaces and patterns. That the result is not always entirely correct, I am very happy about that. I like paintings that sand and wring! I love to repel and attract at the same time! "